Month: January 2008

Botezul Domnului

Botezul Domnului

Evenimentul botezului Domnului este un eveniment cu adânci semnificaţii pentru istoria mântuirii. Asistăm la o deschidere în forţă a lucrării de mântuire sub ochii tuturor, la vedere, în plină zi şi în plină mulţime.

Este lucrarea care deschide viaţa publică a Mântuitorului, după ce calea i-a fost pregătită de cel mai mare dintre profeţi: Ioan Botezătorul. Momentul este unul solemn, plin de bucurie şi de încărcătură spirituală. Cerul se uneşte cu pământul, Dumnezeu vorbeşte ca în vechime pe Sinai, cel promis se arată, Scripturile se împlinesc, Împărăţia cerurilor coboară la oameni.

Iată câteva dintre aspectele importante ale desfăşurării revelaţiei la Iordan, în ziua botezului Domnului nostru Isus Christos.

La Iordan, avem prima revelaţie explicită a Dumnezeului biblic, Unul care este în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Din ceruri se aude glasul Tatălui ca o proclamare în favoarea Fiului Său care a luat trup şi care se află în apele Iordanului. Din înalturi coboară Duhul Sfânt peste Isus, în chip de porumbel, realizând ungerea divină, pe linia profeţilor, pentru lucrarea de mântuire a lumii. Proclamarea Tatălui este confirmarea voii divine cu privire la întrupare şi arată singura soluţie mântuitoare oferită omenirii. Acesta este Fiul prea iubit al Tatălui, un om care din iubire şi de bunăvoie intră în Iordan spre a fi botezat. Acesta este Fiul Tatălui, cel care din eternitate coboară în datele creaţiei, devenind om. În favoarea tainei întrupării proclamă Tatăl, iar Duhul consfinţeşte. Iar admiraţia Tatălui nu este pentru cineva care îi face plăcerea, ci pentru cineva care este deosebit şi se arată aşa tocmai prin ceea ce face din iubire şi libertate.

La Iordan se întâmplă ceea ce vestea Ioan Botezătorul. Împărăţia lui Dumnezeu a venit la oameni. Creaţia trece spre o altă dimensiune a existenţei prin unirea ei cu Dumnezeu. Destinul omului şi al creaţiei este atins.

În apa botezului, Fiul lui Dumnezeu se descoperă ca cel promis, ca slujitorul autentic, care în umilinţă şi ascultare îşi asumă condiţia umană şi este solidar cu cel căzut. Isus acceptă botezul lui Ioan, botezul pocăinţei, pentru a împlini Scripturile, dar arată prin asta că el este omul autentic, omul care se raportează la Dumnezeu în termenii normalităţii, ai raţionalităţii statulului omului de fiinţă creată şi dependentă de Dumnezeu. Botezul lui Isus est actul prin care în umanitate se produce actul invers căderii, actul opus mândriei şi aroganţei luciferice. Un om se pocăieşte, un om se apropie de Dumnezeu prin renunţare la sine, prin iubire, dedicare şi ascultare. Botezul Domnului este Da-ul omului refuzat cândva în grădina Edenului. Acest Da anunţă o cale a morţii, a renunţării totale la sine, a dedicării totale. Este poarta prin care omul se depăşeşte pe sine şi îşi atinge destinul. La Iordan avem un punct de cotitură. Întruparea îşi dă primul rod. Este decizia omului de a urma calea Domnului, de a ieşi din cădere şi moarte.

Pogorârea Duhului la apele Iordanului este actul profetic care anunţă Rusaliile şi este actul care porneşte în umanitatea asumată de Christos procesul restaurării. Duhul, Domnul de viaţă făcătorul, coboară peste om în toată plinătatea şi îi oferă suportul, puterea unei vieţi noi, condiţiile unui mod de viaţă care vine din Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă cu Isus este profetic şi anunţă ce se va întâmpla cu toţi oamenii care vor veni să accepte soluţia divină. Duhul este promisiunea Tatălui pentru toţi fiii, dar nu numai, ci pentru întreaga creaţie.

Botezul lui Isus anunţă botezul fiecărui credincios care se întoarce cu faţa spre Dumnezeu. Este poarta de intrare în Împărăţie, este calea spre primirea Duhului. Botezul creştin nu este un act simbolic, ci o experienţă autentică, asemenea celei realizate de Isus. În fiecare an, la sărbătoarea botezului Domnului, fiecare credincios are ocazia să îşi reasume botezul şi să mediteze asupra tainei lucrării lui Dumnezeu actualizate în el şi în ceilalţi.

Dănuţ Jemna

Iaşi, 6 ianuarie 2008