Lumea contemporană

Lumea contemporană

Creaţia întreagă este un dar al lui Dumnezeu făcut omului. La rândul său, omul este înzestrat cu o capacitate creatoare pentru a transforma lumea şi a o face un dar al său către Dumnezeu.

Toate contribuţiile oamenilor în actele de creaţie, de la artă şi ştiinţă până la viaţa duhovnicească nu sunt pierdute, ci sunt păstrate şi sunt puse în relaţie cu finalul experienţei umane de la capătul istoriei, când se va realiza unirea deplină a tuturor cu Dumnezeu. Pentru creştini, lumea nu este fragmentată în sacru şi profan, nu este sortită damnării, ci este cadrul expresiei de sine a omului şi al întâlnirii sale cu Dumnezeu.

Responsabilitatea faţă de lume şi faţă de toate evenimentele care se întâmplă în istorie face parte din condiţia creştină care afirmă mântuirea întregii lumi. Astfel, rolul Bisericii este de a participa activ la acest proces de unire a tuturor lucrurilor cu Christos, de a da sens evenimentelor şi realizărilor omului în lume şi de a le ancora în eschaton.

În această secţiune, prezentăm evenimente şi semnificaţii ale acestora, motive de rugăciune şi de susţinere pentru anumiţi oameni şi popoare, pentru anumite proiecte, luări de poziţie ale comunităţii noastre, toate ca o expresie a angajării creştine în problematica lumii contemporane.

Leave a Reply