VI. Crezul creștin – Întruparea Fiului lui Dumnezeu

VI. Crezul creștin – Întruparea Fiului lui Dumnezeu

 Articol 3 – Și într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu Unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel deofiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut! Al treilea articol din crez este cel mai elaborat și se …

Read More Read More

V. Crezul creștin – Sensul creației

V. Crezul creștin – Sensul creației

Articol 2 – Creația și sensul ei Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor! Al doilea articol din crez ne îndreaptă atenția asupra actului creației lumii, a naturii și sensului acesteia. Cel puțin trei elemente specifice sunt menționate explicit în acest articol: lumea este rezultatul unui act volitiv, intenționat al lui Dumnezeu; …

Read More Read More

IV. Crezul creștin – Despre Dumnezeu

IV. Crezul creștin – Despre Dumnezeu

Articol 1 – Cred în unul Dumnezeu Analiza primului articol din crez se poate realiza din mai multe perspective (așa cum o arată clasicele catehisme ale bisericilor din cele trei mari tradiții creștine). Pentru obiectivul acestei prezentări, realizăm o scurtă evaluare a concepției despre Dumnezeu pe care o propune creștinismul în contextul religios și filosofic …

Read More Read More

III. Crezul creștin – Dimensiunea comunitară a credinței

III. Crezul creștin – Dimensiunea comunitară a credinței

Dimensiunea comunitară a credinței Am încercat să definim credința ca o capacitate ce îndreaptă omul spre Dumnezeu, spre realitatea cea mai înaltă. Credința angajează personalitatea omului în totalitatea ei, conlucrează activ cu celelalte facultăți umane și presupune o abandonare totală a omului în mâna lui Dumnezeu. În manifestarea credinței putem distinge trei dimensiuni mai importante …

Read More Read More

II. Crezul creștin – Dimensiunea personală a credinței

II. Crezul creștin – Dimensiunea personală a credinței

Dimensiunea personală a credinței În ciuda a ceea ce ar susține unii, în special cei ce se declară atei, credința este o dimensiune constitutivă ființei umane. Am fost înzestrați cu ea de către creator și o folosim într-o măsură mai mare sau mai mică, indiferent dacă ne asumăm sau nu că ea există. Putem spune, …

Read More Read More