Părinţii Bisericii

Părinţii Bisericii

În comunitatea noastră, unul dintre reperele importante pentru definirea şi dezvoltarea identităţii îl constituie  viaţa şi opera Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Din această moştenire universală ne găsim resurse pentru definirea gândirii teologice, precum şi modele autentice de viaţă care pot fi actualizate în prezent.

În secţiunea Patristică (termenul  desemnează domeniul de specialitate care se ocupă cu studiul ideilor teologice ale Părinţilor Bisericii) prezentăm câteva gânduri desprinse din lectura unor texte importante ale Sfinţilor Părinţi. O parte dintre texte sunt rezultatul lecturii care s-a realizat în cadrul unui grup de patristică organizat la nivelul comunităţii Străjerul.  

Vieţile Sfinţilor Părinţi (disciplina de specialitate dedicată studiului biografiilor Părinţilor Bisericii se numeşte Patrologie) reprezintă un reper important pentru spiritualitatea creştină. În aceşti ucenici ai lui Cristos avem ocazia să vedem vieţi creştine concrete, reale şi oneste trăite de oameni lui Dumnezeu în această lume. Departe de a fi idealisme false, clişee şi standarde nerealiste, aceste modele sunt încurajatoare şi de folos pentru credincioşii care doresc să îşi asume şi să exprime identitatea creştină acolo unde îşi duc viaţa lor obişnuită.