Category: Patristica

Patristică

În comunitatea noastră, unul dintre reperele importante pentru definirea şi dezvoltarea identităţii îl constituie  viaţa şi opera Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Din această moştenire universală ne găsim resurse pentru definirea gândirii teologice, precum şi modele autentice de viaţă care pot fi actualizate în prezent. În secţiunea Patristică (termenul  desemnează domeniul de specialitate care se ocupă cu studiul ideilor teologice ale Părinţilor Bisericii) prezentăm câteva gânduri desprinse din lectura unor texte importante ale Sfinţilor Părinţi. O parte dintre texte sunt rezultatul lecturii care s-a realizat în cadrul unui grup de patristică organizat la nivelul comunităţii Străjerul.
Sfântul Vasile cel Mare: Despre cămătărie şi împrumuturi

Sfântul Vasile cel Mare: Despre cămătărie şi împrumuturi

Când cel ce se împrumută ia banii, este mai întâi strălucitor şi vesel; se bucură de o floare străină, care vrea să arate că i s-a schimbat viaţa: masa întinsă, haine luxoase; slugile, şi ele, au altă înfăţişare, sunt mai vesele; vin apoi linguşitorii, oaspeţii, nenumăraţii paraziţi ai caselor. Dar îndată ce banii încep să …

Read More Read More

Sfântul Chiril al Alexandriei – Despre Sfânta şi Cea Deofiinţă Treime (II)

Sfântul Chiril al Alexandriei – Despre Sfânta şi Cea Deofiinţă Treime (II)

În această a treia scriere a sa privitoare la Sf. Treime, episcopul Alexandriei discută o serie de argumente prin care arată unitatea de fiinţă dintre Tatăl şi Fiul. Dialogul este îndreptat împotriva arienilor care Îl numeau pe Fiu Dumnezeu, dar nu un Dumnezeu adevărat, deplin, apelativul de „Dumnezeu adevărat” fiind rezervat doar Tatălui. Ei susţineau …

Read More Read More

Sfântul Chiril al Alexandriei – Despre Sfânta şi Cea Deofiinţă Treime (I)

Sfântul Chiril al Alexandriei – Despre Sfânta şi Cea Deofiinţă Treime (I)

Sfântul Chiril a trăit în secolul al V-lea în Alexandria, iar principalele sale scrieri au vizat combaterea arianismului şi nestorianismului (fecioara Maria n-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca om, ci o persoană omenească). Prezenta lucrare este scrisă ca un tratat sub formă de dialog între Sf. Chiril şi Ermia, un bătrân şi bun prieten …

Read More Read More

Sfântul Grigorie de Nyssa Contra lui Eunomie, Cartea I

Sfântul Grigorie de Nyssa Contra lui Eunomie, Cartea I

Sfântul Grigorie de Nyssa Contra lui Eunomie, Cartea I În această carte, Grigorie luptă să demonteze argumentele lui Eunomie care susţine o învăţătură falsă despre Sfânta Treime, adică ideea că Fiul este inferior Tatălui, iar Duhul este inferior Fiului. Demersul lui Grigorie este să arate că oricare dintre variantele emise de arieni (fie că Fiul …

Read More Read More

Sfântul Grigorie de Nyssa Dialogul despre suflet şi Înviere (II)

Sfântul Grigorie de Nyssa Dialogul despre suflet şi Înviere (II)

În acest dialog cu sora sa, Macrina, Sf. Grigore încearcă să combată filosofiile antice privitoare la suflet şi, în acelaşi timp, să dezbată problema nemuririi acestuia, potrivit învăţăturii creştine. Marea greşeală a filosofiei antice, a lui Epicur mai ales, a fost aceea de a reduce realitatea la ceea ce simţurile noastre pot explora, verifica, experimenta. …

Read More Read More

Sfântul Grigorie de Nyssa Dialogul despre suflet şi Înviere (I)

Sfântul Grigorie de Nyssa Dialogul despre suflet şi Înviere (I)

Sfântul Grigorie de Nyssa Dialogul despre suflet şi Înviere (I) Această scriere a Sf. Grigore, considerată una dintre cele mai frumoase opere ale sale, a fost redactată în prima parte a anului 380, într-un context personal dificil pentru acest părinte capadocian. Cu un an înainte, mai exact la 1 ianuarie 379, a trecut la Domnul …

Read More Read More

Sfântul Grigorie de Nyssa Marele Cuvânt Catehetic (II)

Sfântul Grigorie de Nyssa Marele Cuvânt Catehetic (II)

Sfântul Grigorie de Nyssa Marele Cuvânt Catehetic (II) Pentru a explica firea Dumnezeiască, Grigorie face diferenţa între cele două mişcări ale vieţii: naşterea şi moartea. Distingem între o parte sensibilă, corespunzătoare lumii simţurilor, amintită în prima parte a prezentării, şi o parte raţională, corespunzătoare lumii spirituale, minţii. Diferenţa dintre aceste două părţi constă în faptul …

Read More Read More

Sfântul Grigorie de Nyssa Marele Cuvânt Catehetic (I)

Sfântul Grigorie de Nyssa Marele Cuvânt Catehetic (I)

Sfântul Grigorie de Nyssa Marele Cuvânt Catehetic (I) Lucrarea Sfântului Grigorie prezintă sistematic punctele importante ale doctrinei creştine şi combate unele învăţături eretice din epoca respectivă. Ceea ce mi se pare important în această lucrare este alegerea şi mai ales tratarea punctelor doctrinare, ce reflectă concepţia şi înţelegerea autorului asupra creştinismului. În cele ce urmează, …

Read More Read More

Grigorie de Nazianz Cuvântarea a patra şi a cincea despre Dumnezeu

Grigorie de Nazianz Cuvântarea a patra şi a cincea despre Dumnezeu

Grigorie de Nazianz Cuvântarea a patra şi a cincea despre Dumnezeu Cuvântarea a patra deapre Dumnezeu este o continuare a celei precedente şi tratează tot despre Fiul, anume răspunzând pe scurt la fiecare teză a eunomienilor, care contestau divinitatea lui Cristos. Aceste împotriviri erau bazate pe texte scripuristice ce păreau să cuprindă denumiri şi situaţii …

Read More Read More

Teologia comuniunii şi implicaţiile ei

Teologia comuniunii şi implicaţiile ei

Teologia comuniunii şi implicaţiile ei Pentru gândirea creştină, teologia comuniunii este una centrală, fundamentală. Aşa cum au formulat părinţii capadocieni în lupta contra arianismului, Dumnezeu este treime de persoane în comuniune (Sf. Vasile, Tratat despre Duhul Sfânt, Contra lui Eunomie, Grigorie de Nazianz, Cele 5 cuvântări teologice, Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic). Dumnezeu este …

Read More Read More