Viziune şi misiune

Viziune şi misiune

Viziunea şi misiunea Bisericii Străjerul sunt definite pe baza unor caracteristici esenţiale pentru creştinism: universalitate, tradiţie, spirit comunitar, relevanţă culturală, actualitate.

Viziune

Biserica Străjerul – o biserică locală care trăieşte un mod de viaţă comunitar actual şi care valorizează persoana fiecăruia în calitate de chip al lui Dumnezeu; comunitate care foloseşte valorile spirituale pentru a actualiza şi a transmite mesajul creştin în universalitatea şi integralitatea lui; biserică locală care comunică cu celelalte biserici şi confesiuni pentru fi parte la bogăţia şi diversitatea Bisericii.

Biserica Străjerul nu este o societate construită după structurile lumii acesteia, ci este un organism viu integrat în trupul şi spiritul Bisericii, care transformă omul şi lumea în Cristos, prin Duhul Sfânt.

Misiune

Misiunea Bisericii Străjerul se încadrează în marea misiune a Bisericii lui Cristos, aceea de a duce mântuirea oamenilor prin facere de ucenici. Local, această misiune poate fi evidenţiată prin promovarea valorilor creştine în societatea românească la toate nivelurile ei, în vestirea şi lărgirea împărăţiei lui Dumnezeu în oraşul Iaşi, în România şi în lume printr-o mărturie de viaţă creştină comunitară (care să reflecte realitatea Bisericii lui Cristos) şi printr-un dialog deschis cu celelalte biserici şi confesiuni.

Pentru a-şi realiza misiunea, biserica Străjerul promovează valorile creştine prezentate în Sfânta Scriptură şi realizate de Biserică de-a lungul istoriei sale. Aceste valori pot fi rezumate astfel:

  • dragoste
  • comuniune
  • credinţă
  • sfinţenie
  • ucenicie
  • închinare
  • studiul Scripturii
  • spirit profetic
  • misionarism

Ca biserică locală, biserica Străjerul încearcă să ofere mesajul Scripturii tuturor categoriilor sociale şi tuturor categoriilor de vârstă, un loc important acordând generaţiei tinere, care astăzi se află într-o mare criză de valori.