Ce facem

Ce facem

Viaţa comunităţii Străjerul este determinată de specificul viziunii sale de a experimenta local, istoric, coordonatele vieţii Bisericii lui Christos.

Activităţile bisericii Străjerul concentrează atenţia credincioşilor nu pe întâlnirile formale sau pe ziua de duminică, ci pe viaţa de zi cu zi. În acest sens, considerăm suficientă o întâlnire liturgică săptămânală, cu toate implicaţiile şi înţelesurile acesteia, iar restul acţiunilor se concentrează spre dezvoltarea şi fortificarea comunităţii, pentru a fi capabilă să-şi realizeze menirea în condiţiile actuale ale existenţei.

Activităţi

Prezentăm câteva acţiuni ale bisericii Străjerul care au menirea de a contura trăsăturile specifice ale unei comunităţi evanghelice într-un spaţiu răsăritean:

1. Acţiuni de evaluare şi definire a propriei identităţi confesionale

 • studiul Scripturii;
 • lecturi din marii teologi ai Bisericii, de la Sfinţii Părinţi la teologii contemporani;
 • dezbateri, conferinţe, serate cu şi fără invitaţi, la nivelul comunităţii, pe teme specifice acestei probleme;
 • elaborarea unor studii, articole, lucrări.

2. Acţiuni de definire şi structurare a spaţiului liturgic propriu

 • studiul tradiţiei creştine;
 • conturarea unui stil de muzică bisericească şi definirea rolului acesteia în închinare (ascultă câteva fragmente);
 • creaţie muzicală proprie;
 • formarea şi dezvoltarea unui cor, care pe lângă profesionalism îşi asumă charisma şi responsabilitatea slujirii prin cântare, prin închinare.

3. Acţiuni de formare a spiritului şi valorilor comunitare

 • organizarea unor celebrări cu ocazia sărbătorilor creştine;
 • tabere de vară;
 • grupurile specifice de formare a tinerilor, femeilor, cateheţilor;
 • proiecte sociale şi economice.

4. Acţiuni de cunoaştere a mediului religios şi cultural

 • vizitarea periodică a unor biserici din diferite medii confesionale evanghelice, dar şi a bisericilor tradiţionale;
 • organizarea şi participarea la proiecte comune cu alte comunităţi creştine.

5. Acţiuni misionare

 • rugăciune;
 • relaţii personale;
 • organizarea unor sărbători creştine;
 • serate, întâlniri şi acţiuni culturale creştine deschise publicului larg;
 • revista.