Cine suntem

Cine suntem

Nume

Numele bisericii noastre este Străjerul. Semnificaţia numelui corespunde calităţii de vegheator, de străjer a creştinului. Această calitate are o implicaţie dublă: pe de o parte este vorba de vegherea din viaţa de credinţă personală, trezvia în faptele şi gândurile de zi cu zi, atenţia la vocea Domnului în istorie şi în viaţa proprie; pe de altă parte, numele trimite la funcţia de străjer a Bisericii, adică de atenţionare, vestire, trezire, protecţie, şi de aici la slujba credinciosului de străjer în Biserică.

Apartenenţă

Biserica Străjerul este o biserică penticostală, recunoscută de statul român prin autorizaţia de funcţionare nr. 2137, din 16.12.1 998, eliberată de Cultul Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

Identificare

Biserica Penticostală Străjerul

 Str. Banat nr. 1/B, Iaşi, 700539, România

www.strajerul.ro
email: office@strajerul.ro
tel: +40-0757-669.500

 Bank

Biserica Apostolica Penticostala Strajerul
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, Iaşi
Str. Sfantul Lazar 33. Bl. D 1-2
Cont RON:       RO 09 WBAN 2511 0000 8850 0116
Cont EURO:     RO 86 WBAN 2511 0220 8850 0116
Cont USD:        RO 61 WBAN 2511 0010 8850 0116
SWIT:         WBAN RO22 XXX
BIC:             WBAN RO22