Cine suntem

Cine suntem

 

Nume

Numele bisericii noastre este Străjerul. Semnificaţia numelui corespunde calităţii de vegheator, de străjer a creştinului.  Această calitate are o implicaţie dublă: pe de o parte este vorba de vegherea din viaţa de credinţă personală, trezvia în faptele şi gândurile de zi cu zi, atenţia la vocea Domnului în istorie şi în viaţa proprie; pe de altă parte, numele trimite la funcţia de străjer a Bisericii, adică de atenţionare, vestire, trezire, protecţie, şi, de aici, la slujba credinciosului de străjer în Biserică.

Apartenenţă

Biserica Străjerul este o biserică penticostală, recunoscută de statul român prin autorizaţia de funcţionare nr. 2137, din 16.12.1998, eliberată de Cultul Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

Identificare

Biserica Penticostală Străjerul

 Str. Vânători Nr.6, Iaşi, 700309, România

www.strajerul.ro
email: strajeruliasi@gmail.ro
tel: +40-766-244.464

 Bank

Banca Transilvania 

Biserica Penticostala Strajerul
Cont RON:       RO72 BTRL RON CRT 060 548 4001