Lecţii pentru copii

Lecţii pentru copii

Proiectul de formare a copiilor din comunitatea noastră are ca scop dezvoltarea caracterului și însușirea de către aceștia a unor cunoștințe religios-educative. În acest scop, activitățile sunt structurate diferențiat, în funcție de vârsta copiilor.

Astfel, la ciclul preșcolar sunt organizate diverse activități libere de cunoaștere și de joc dirijat prin care copiii exersează abilitățile senzorio-motorii și își dezvoltă capacitățile de comunicare și de relaționare.

Programul de formare a școlarilor este structurat pe două niveluri: grupa mijlocie (corespunzătoare clasei pregătitoare și ciclului primar) și grupa mare (ciclul gimnazial).

A. La primul nivel, activitățile au în vedere însușirea unor cunoștințe generale din Scriptură, cunoașterea evenimentelor principale ale istoriei poporului evreu și ale perioadei relatate în evanghelii, a personalităților biblice și însușirea unor învățăminte care pot fi extrase din acestea. Pentru a ne atinge obiectivele, folosim, printre alte materiale, cartea 101 întâmplări preferate din Biblie (autor Ura Miller). Lecțiile sunt bazate pe discuții libere, joc de rol și alte activități atractive.

B. Scopul întâlnirilor copiilor de la grupa mare este aprofundarea unor cunoștințe din Scriptură și cunoașterea istoriei și a fundamentelor creștinismului. Studierea vieților și a scrierilor unor personalități remarcabile ale creștinismului oferă copiilor posibilitatea de a intra în dialog cu modele de asumare a valorilor credinței creștine. În modul de desfășurare a activităților se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice și a competențelor relaționale cum ar fi cele ale dialogului, cooperării și dezbaterii. Demersul formativ al copiilor include, de asemenea, actualizarea învățăturilor discutate în contextul lumii contemporane și aplicarea lor în viețile copiilor.

Conținuturile lecțiilor de la această grupă sunt structurate pe patru module, corespunzătoare celor patru ani școlari (clasele V-VIII).

1. Primul modul cuprinde studiul vieților apostolilor Domnului și a ucenicilor lor din biserica primară (secolele I, II). Noul Testament și lucrarea intitulată Apostolii și primii discipoli ai lui Cristos. La originile Bisericii (autor Benedict al XVI-lea) sunt principalele materiale de suport pentru lecții.

2. Activitățile realizate în cadrul celui de-al doilea modul își propun familiarizarea copiilor cu viețile și operele unor părinți ai bisericii din secolele II-V: Ignațiu de Antiohia, Iustin Martirul, Irineu de Lyon, Tertulian, Origen, Atanasie de Alexandria, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Ioan Hrisostom, Ambrozie și Augustin de Hippona. Principalul text utilizat pentru aceste lecții este cartea Părinții Bisericii (autor Adalbert Hamman).

3. Al treilea modul alternează lectura și studiul evangheliei cu aprofundarea istoriei creștinismului din Evul mediu, Renaștere și începutul Epocii Moderne (secolele V-XVI). În cadrul acestui modul, copiii se familiarizează cu viețile câtorva personalități: Francisc din Assisi, Ecaterina din Siena, Ignațiu de Loyola, Tereza de Avila, Ioan al Crucii și Francisc de Sales. Lucrarea Portrete ale sfinților (autor Antonio Maria Sicari) este unul dintre materialele de bază folosite de educatori și copii pentru a acoperi tematica de mai sus. Pentru partea biblică folosim Evanghelia după Luca.

4. Al patrulea modul va începe în următorul an școlar (2015-2016) și va continua cu studiul câtorva dintre marile personalități ale istoriei creștine de după Reformă.