Muzică

Muzică

music

În comunitatea Străjerul se face efortul de a construi un repertoriu muzical care să răspundă exigenţelor unui cadru liturgic de închinare. Fără a face abstracţie de spaţiul cultural în care ne închinăm şi fără a neglija aşteptările omului contemporan, considerăm că efortul continuu al bisericii este de a gândi, de a crea şi de a interpreta o muzică în acord cu funcția şi menirea acestei posibilităţi unice de expresie, anume aceea de a invita persoana credinciosului şi comunitatea în ansamblul ei să participe la limbajul universal doxologic al cerului.